1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh Chi hội Trưởng
2. Ông Lê Bảo Chân Thiện Chi hội Phó
3. Bà Đào Duy Kim Ngà Chi hội Phó
4. Ông Huỳnh Ngọc Dương Chi hội Phó
5. Ông Hồ Văn Hiền Chi hội Phó
6. Bà Đinh Khánh Vân Thư ký
7. Bà Lê Hoàng Nhã Ủy viên
8. Bà Huỳnh Thị Bích Thảo Ủy viên
9. Ông Nguyễn Ngọc Sơn Ủy viên
10. Bà Vũ Thị Tuyết Nhung Ủy viên
11. Bà Huỳnh Thị Mộng Thùy Ủy viên
12. Ông Nguyễn Hữu Hoàng Ủy viên
13. Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh Ủy viên
14. Ông Nguyễn Văn Cảnh Ủy viên
15. Bà Nguyễn Thị Nguyên Hạt Ủy viên
16. Bà Trần Thị Phương Dung Ủy viên
17. Bà Lê Hồng Minh Ủy viên
18. Ông Dương Văn Thuận Ủy viên
19. Bà Trương Thị Ngọc Bích Ủy viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *