CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE HỘI DƯỢC NHÀ THUỐC TP. HỒ CHÍ MINH

Với chung mục đích hoạt động của HỘI DƯỢC HỌC TP. Hồ Chí Minh là tập hợp, đoàn kết những cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực Dược, nhằm hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để không ngừng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, phát huy tiềm năng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt chiến lược, chương trình kế hoạch của ngành Dược và ngành y tế, đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng phát triển ngành Dược của thành phố trong xu thế hội nhập vào khu vực thế giới.

Hội Dược Nhà thuốc Thành Phố Hồ Chí Minh là thành viên của Hội Dược Học TP. Hồ Chí Minh. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những Dược sĩ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để không ngừng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn thông qua các lớp cập nhật kiến thức liên tục (CME), phát huy tiềm năng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.