TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN:

Trở thành Chi Hội Dược lớn mạnh của cả nước

SỨ MỆNH:

Cung cấp những khóa học cập nhật kiến thức liên tục cho dược sĩ trên cả nước cùng kiến thức phòng chữa bệnh chung cho cộng đồng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:  “CHÍNH TRỰC – CHUYÊN NGHIỆP – ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – HIỆU QUẢ”

Khẩu hiệu (slogan): “Kết Nối Và Sẻ Chia Các Hoạt Động Dược”

Triết lý:

Đồng hành với dược sĩ trên cả nước để phục vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn