9 thoughts on “Lớp cập nhật kiến thức và kỹ năng ngày 26-27/07/2023

  1. Đặng Hồng Thủy says:

    Em cảm ơn ban tổ chức đã cập nhật kiến thức cho em. Em mong ban tổ chức có nhiều buổi cập nhật kiến thức như vậy nữa để các em củng cố và học hỏi thêm ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *